Start
På gång
Här kan du äta
Här kan du bo
Handla
Att göra
Skärgård
Hamn
Kultur
Idrott
Litteratur
Kollektivtrafik
Nära till
Lokala företag
Samhällsinfo
Inflyttning
Historia
Samhälls-
föreningen

Bildgalleri
Hitta
Vår vision är att Blankaholm och Solstadström med omnejd är en attraktiv plats att bo och verka i för människor i alla åldrar.

Mål

Samhällsföreningens målsättning är enligt stadgans 6 punkter:
1. att värna om samhällena Blankaholms och Solstadströms fortbestånd
2. att verka för tillskapandet av en bättre samhällsbild och att öka trivseln för de boende i samhällena
3. att göra samhällena attraktiva för inflyttning och för en ökad turism
4. att verka för lokalisering av nya företag till orterna
5. att slå vakt om skola, affär och serviceinrättningar
6. att eftersträva bästa möjliga samarbete med de kommunala myndigheterna.

För att skapa delaktighet i målsättningarna arbetar man efter filosofin att "alla drar sitt strå till stacken". Det kan vara att en ansvarig person som ensam eller tillsammans med andra ser till att arbetsuppgifter fungerar. När man vill lämna eller byta strå så får någon annan ta över.

Blankaholm och Solstadström med omnejd arbetar för att förmedla en positiv anda till andra och för att man ska känna en stolthet över sin bygd, vara ambassadör för sin bygd.
 

Blankaholm Solstadström Samhällsförening