Start
På gång
Här kan du äta
Här kan du bo
Handla
Att göra
Skärgård
Hamn
Kultur
Idrott
Litteratur
Kollektivtrafik
Nära till
Lokala företag
Samhällsinfo
Inflyttning
Historia
Samhälls-
föreningen

Bildgalleri
Hitta

Skärgård

Blankaholm-Solstadström har utanför sig Misterhults skärgård. Ett litet naturreservat på 8500 hektar fördelat på ca. 2000 öar, holmar, skär och bådor.
Från ytterskärgårdens enbart lavabetäckta holmar sträcker sig en rik övärld med gräs och örtbevuxna öar till innerskärgårdens lummiga skog och gamla beteshagar.

Idag finns inga levande skärgårdsjordbruk kvar. Bebodda öar är Örö, Älö, Vinö, Strupö och Marsö.

Det finns ett intressant fågelliv med ejder, vigg, grågås, skäggdopping samt labb, tordmule, havsörn och fiskgjuse och i vattnet finns sälar och Östersjöfiskarna.
Slideshow image
Skärgården har ett antal skyddsområden för fågel och säl samt är rik på uppgrundningar, vilket inte ska stoppa besökare från att försiktigt nosa sig in till angöringsplatser som är pärlor i avseende på orörd natur och en fantastisk fauna.
 

Blankaholm Solstadström Samhällsförening